ช็อกวงการนางงาม สั่งปลดฟ้าผ่า “มิสแกรนด์กำแพงเพชร” ให้คืนมง

เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุโซเชียล ของวงการนางงามหลังจากที่มีการประกาศออกมาว่าขอสั่งปลด มิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 ต้องคืนสายสะพายและมงกุฎใน 7 วัน เหตุไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดกำหนด

.

.

ล่าสุดทาง กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 ออกประกาศเรื่อง ขอปลดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 ระบุว่า กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 มีความจำเป็นต้องปลด น.ส.ปิยธิดา เส็งหลวง มิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง

.

.

เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชรกำหนด ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้

.

. . . . .

.